phone +420 597 324 303 e-mail info@avmvision.eu

Numerické výpočty a simulace CPIT EHAKL

Soudobé inženýrsko-technické postupy používané pří navrhování, dodávce, diagnostice či revizi stavebních konstrukcí, strojů a nebo strojní technologie využívají výhod počítačové podpory inženýrských práce. Z široké palety počítačové podpory inženýrských procesů nabízí oddělení CPIT EHAKL služby v oblasti numerických výpočtů a počítačových simulací se zaměřením zejména, ale nejen na oblast mechaniky tuhých a poddajných těles.

Oddělení výpočtů a simulací se dlouhodobě věnuje ověřování, úpravám a optimalizací inženýrských návrhů formou počítačového modelování cestou analytických výpočtů a numerických simulací metodou MKP. Soubor řešených problémů obsahuje jak standardní pevnostní výpočty, tak i speciální simulace, variantní analýzy a studie co-když spadající do skupiny vědecko-výzkumných činností v oblasti aplikovaného výzkumu. Výčet nejzajímavějších doposud řešených úloh obsahuje např.:

 • predikce vlastností a návrh konstrukčních úprav pro bezdozvukové a dozvukové akustické komory,
 • simulace a analýza dynamických vlastností vibro-akustických tlumičů železničních kol,
 • řešení konstrukčních úprav rozetových kol aglomeračního pásu a jejich ověření simulací kinematicky průjezdů vozíků rozetami
 • simulace deformačně-napěťového chování ocelové mostní konstrukce, včetně korelace s provozním měřením, a návazná predikce doby životnosti OK a dopravní technologie

Pro realizaci numerických simulací je pracoviště vybaveno výkonnými pracovními stanicemi založenými na platformě Intel, zálohovaným úložištěm a síťovou strukturou adekvátní propustností. Ke klíčovým HW komponentám patří:

 • Výpočetní stanice 2CPU Intel Xeon Gold 3.0GHz, 384GB RAM, 4TB SSD disk space, 2x 1Gb ethernet
 • Výpočetní stanice 1CPU Intel Xeon E5 2.6GHz, 128GB RAM, 1TB SSD + 2TB HDD work space, 2x 1Gb ethernet
 • Úložiště Synology RS2418+, RAID 6 pole s využitelnou kapacitou 32TB

Výpočty a simulace jsou řešené numerickou nebo analytickou cestou s efektivní podporou výpočetní techniky. K software vybavení pracoviště patří nejen základní kompatibilita s CAD programy, ale zejména specializované inženýrské a vědecké programy pro simulace metodou MKP nebo pro analytické výpočty, přípravu dat a zpracování výsledků, kancelářský SW je samozřejmostí. Naše SW vybavenost:

 • ANSYS
 • Mathcad
 • Matlab
 • MSC Adams
 • MS Office