phone +420 597 324 303 e-mail info@avmvision.eu

Dodali jsme největší polobezodrazovou měřící místnost ve střední evropě i nejtišší bezdozvukovou měřící místnost v ČR, jsme připraveni čelit novým výzvám...

DOOSAN BobCat  - Polobezodrazová měřící místnost, 2015
DOOSAN BobCat  - Naklápěcí plošina pro stabilitní testy, 2015

Bezodrazové komory

ČVUT, Praha, 2019

ALPS Electric Czech s.r.o., Sebranice, 2017

Garret, Brno, 2017

Honeywell, Brno, 2016

Continental Automotive Czech s.r.o., Jičín, 2016

Bonatrans, Bohumín, 2015

VUT, Brno, 2014

Akustické úpravy, měření a ostatní projekty

Akzo Nobel, 2019 (hlukové mapy)

ZŠ Slezská, Třinec, 2016

Aktuálně pracujeme

Bosch, České Budějovice

Projekty

BRANO GROUP

POPIS PROJEKTU

GHH-BONATRANS

POPIS PROJEKTU

Chráněné výsledky (patenty)

Dvouvrstvý akustický obklad

Dvouvrstvý akustický obklad je tvořen primárním akustickým obkladem z minerální vaty, který se skládá z vertikálně ukládaného prvního hřebene a horizontálně ukládaného druhého hřebene, které jsou vzájemně negativního tvaru a tvoří pravidelnou mřížku o dané tloušťce. Primární akustický obklad je vkládán přímo na obkládanou plochu mezi dřevěné nosníky, které jsou vertikálně připevněny k obkládané stěně pomocí ocelových úchytů tak, aby nepřesahovaly primární obklad. Na dřevěné nosníky jsou horizontálně připevněny plechové lišty, pomocí kterých je připevněn sekundární akustický obklad tvořený klíny z minerální vaty.

Závěs dveří experimentálních místností

Závěs dveří experimentálních místností, kde těleso dveří je pomocí horní profilované kladky a dolní profilované kladky zavěšeno na svařované kolejnici, která je namontována na rámu dveří, přičemž osa pojezdu profilovaných kladek a leží ve svislé rovině symetrie dveří pro jejich vyvážení, rozmístění obou kladek jsou uzpůsobena pro zachycení klopného momentu vzniklého tíhou dveří, tedy zajištění jejich stability, přičemž tvar profilovaných kladek a odpovídá kruhovému profilu kolejnice v jejích přímých úsecích a zároveň plochému profilu kolejnice v její zakřivené, ohnuté části a současně je pohyb dveří stabilizován dvojramenným mechanismem, který je tvořen dvěma svařovanými díly, které jsou navzájem spojené pomocí čepů a z nichž jeden je na své opačné straně pomocí čepů uchycen k tělesu dveří a druhý je na své opačné straně pomocí čepů uchycen k zárubni.

Naklápěcí plošina pro stabilitní testy

Zařízení představuje nový typ naklápěcí plošiny pro provádění stabilitních testů.